Petter Jacobsson and Thomas Caley, the dance duo Scentrifug, creates a literal No mans land – no lands man when they freely strut out into aestheticisms’ great wilderness. Is this New York or Stockholm? It is “dancy”, installation like, amusing and inventive. The worn out concept ”research” seems brushed up with an alert grasp. Margareta Sörenson - Expressen

Utanför glittrar asfalten svart, gul, röd. Ljusramperna inne över golvet glöder grönt. Petter Jacobsson och Thomas Caley, dansduon Scentrifug gör ett bokstavligt No Mans Land – No Lands Man när de skuttar fritt ut i estetikens tassemarker. Är det här New York eller Stockholm? No Mans Land liknar faktiskt inget annat. Det är dansigt, installationsnära, lustfyllt, uppfinningsrikt. Det blanknötta begreppet ”utforska” tycks uppborstat med pigga tag.

Margareta Sörenson - Expressen

Flux ger en stark upplevelse av att både försöka fånga nuet och bryta sig loss från dess sugande flöde. Jacobsson och Caley ger förloppet både magnetisk kraft och tyngdlöshet. Att stå utanför och betrakta det skjorttyg som nyss följde jagets rörelser, att vända sig från tidens axel – en svindlande tanke.

Svenska Dagbladet - Anna Ångström

It is an unusual, intense experience, a happening of the kind Scentrifug / Petter Jacobsson and Thomas Caley, have surprised us with since 2000. They do what no one else does in Swedish dance. And what they do and dance, is urban, underground, and avant-garde.

Dagens Nyheter – Örjan Abrahamsson

Untitled partner is an inspiring intimate study of the multifaceted teamwork we more or less consciously deal with – with the partner we carry within us or the one, which we mirror ourselves in.

Svenska Dagbladet – Anna Ångström

Effekten blir nyskapande och spännande...."Paradise?" är en dansroadmovie som lyckas förmedla människans sökande.
Magda Gadd, QX

The effect is original and exciting..... "Paradise?" is a danceroadmovie which succeeds in communicating the search of humankind.

Magda Gadd, QX

En återkommande bild som fascinerar är när en filmad gestalt syns gå på vattnet upp och ned. Mot detta blir Thomas Caleys solo en rättvänd spegelbild; omsorgsfullt mejslar han ut sina balanser.

Anna Ångström, SVD

 

Tonfallet är high brow med en nypa ironi.Den konstnärliga ambitionsnivån är alltigenom imponerande hög.

Örjan Abrahamsson, DN

Thomas Caley uppnår det exaktas omöjlighet när han nästan blåser genom det långa rummet.Nattliv väcker livsandarna på ett skönt sätt. Ett flytande tillstånd, ett kretslopp.

Anna Ångström, SVD

The standard is highbrow with a touch of irony. The level of artistic ambition is impressively high throughout.

Örjan Abrahamsson, DN