Olika typer av konst

Olika typer av konst
Dansa

Olika typer av konst

Alla har en konstform som de föredrar framför en annan, men det är svårt att hålla koll på alla de som finns, samtidigt som vad som egentligen är konst är en annan fråga svår att svara på. Konst har alltid funnits där människan funnits, och har alltid sett ut på olika sätt. Det enda som sätter gränserna är skaparens och åskådarens kreativitet. En målare kan använda olika penslar, färgtyper och metoder för att skapa en målning. På samma sätt kan en skulptör variera sig för att sticka ut i sina konstverk. Dessa exempel är dock några av de vanligaste, i en värld som är betydligt större än de mest klassiska konstformerna med exempel som performancekonst som är en aning mindre konventionell konstform.

De vanligaste konstformerna

De vanligaste konstformerna

Med tanke på konstens enorma vidd kan en bra början vara att nämna de vanligaste sätten att uttrycka människans kreativa sida. Vad som inte osannolikt är det första som dyker upp i sinnet när konst nämns är målningar, en konstform som de flesta vid något tillfälle har antingen skapat själva eller observerat på ett museum eller hemma i någons vardagsrum. Målning har i sin tur flera underkategorier som bland annat kan identifieras utifrån vilken tidpunkt som målningen har skapats, men som också beror på artistens egen ambition med sitt konstnärliga uttryck. En annan historisk konstform är skulptering som precis som målning har följt med människan under en lång tid, med bevis i många stora städer där ledare och andra inflytelserika människor kan hittas i form av skulpturer. Även i denna konstform finns det många variationer där störst skillnad syns i motiv och material som använts.

Fotografi är en lite modernare konstform jämfört med de två ovannämnda men har samtidigt funnits med människan sedan 1800-talet. Fotografier har förändrats mycket sedan den första kameran uppfanns, och har med konstformens ålder också framkallat olika fotostilar där det går att hitta underkategorier som porträtt, naturbilder, eller modefoton.

Stilar inom olika konstformer

Det är inte bara konstformen som varierar hur artister uttrycker sin kreativitet, men även vilken stil som artisten anammar. Detta beror ofta på vilken tidsperiod artisten befinner sig i, men kan också bero på vilken artisten anser är den bästa metoden för att uttrycka sig. Även om de många stilarna känns igen genom kända målningar är de mer av tankesätt snarare än specifika tekniker, vilket därför kan speglas i många olika konstformer.Klassicism är en konststil som hämtat sin inspiration från forna grekiska filosofier med ett fokus på klassiska former där elegans och symmetri är viktiga punkter. Expressionism var som störst under 1900-talet och ville uttrycka känslor snarare än en spegling av verkligheten. Det är därför vanligt med starka färger som fångar betraktaren. Impressionism är en annan stil som kom fram under 1900-talet som ofta associeras till konstnären Claude Monet. Här finns det ett stort fokus på rörelse och ljus där konstnärer använder sig av små och tunna penseldrag för att skapa en levande helhet. Dessa är några av de vanligaste stilarna, men speglar inte den verkliga konsten som är oändlig, med betydligt fler varianter såsom fauvism, kubism, eller installationskonst som några fler exempel.

Tillbaka till toppen

© 2021 Scentrifug