Svenska folkdanser

Svenska folkdanser
Dansa

Svenska folkdanser

Alla som firat midsommar eller dansat kring granen har säkerligen tagit ett eller två steg av vad som kan klassas som folkdans i Sverige.

Även om denna dansform i första hand är en sällskapsdans, kan också ringdans och långdans falla in under kategorin folkdans. Definitionen av vad folkdans egentligen är skiljer sig lite åt beroende på vem man frågar och i vilket land man befinner sig. Här i Sverige brukar man definiera folkdans som den typ av dans vilken dansades av folk på landsbygden under medeltiden och framåt, medan man i många andra kulturer brukar mena att de danser man dansade vid hovet är de traditionella folkdanserna. Man brukar också nämna att en folkdans är något som vidareförts med hjälp av traditioner och inte något man lärt sig i dansskolor. Det finns såklart regler för hur man dansar vissa danser, som vad som skiljer en schottis från en polska, men det har inte funnits rena folkdansskolor på samma sätt som man har balettskolor. Under 1900-talet talar man också ofta om gammeldans, vilket är en annan benämning på de traditionella danserna. Detta var för att de nya danserna, som jazzdans och bugg, kom stark under 1900-talets början och därmed blev folkdanserna ”gammeldans”.

Sällskapsdans

De typiska svenska folkdanserna är i första hand sällskapsdanser

De typiska svenska folkdanserna är i första hand sällskapsdanser. Detta innebär att man dansar i par, man och kvinna, och ofta i grupper där man byter partners i olika danssteg. Polska, hambo och mazurka är exempel på snabbare sällskapsdanser, som ofta går i tretakt. Framför allt polskan är populär kring jul, och du känner säkert igen de taktfasta melodierna i ”Nu har vi ljus här i vårt hus”, ”Prästens lilla kråka”, eller ”Hej tomtegubbar!”. Många av de svenska traditionella visorna är just polskor, och det finns många lokala variationer från hela landet. Rundpolska, högerpolska, springpolska och slängpolska är alla olika exempel på denna typ av dans, som lätt kan bli förvirrande för den som inte är invigd i dansens alla steg och komplexiteter. Mazurka har också dansats länge i Sverige, även om denna dans egentligen är Polens nationaldans. Kompositören Chopin har skrivit några kända mazurkor i klassiskt format. De lite lugnare sällskapsdanserna vals och schottis går i tretakt, respektive fyrtakt och tillhör de sällskapsdanser vi får lära oss när vi går i skolan i Sverige. Trots att de har ursprung från kontinenten och att schottis kom till Sverige relativt sent i historien tillhör dessa de danser man framför allt dansar på bal eller officiella festligheter.

Kadriljer och kontradans

De vanliga svenska danstyperna ringdans och långdans behöver knappast någon närmare presentation. Har du dansat kring en julgran någon gång på förskolan eller i lågstadiet så har du nog provat på dem båda två. Kadriljer och kontradans stammar framför allt från Frankrike, men de var också vanliga i det viktorianska England. Dessa har du säkerligen sett uppföras i historiska filmer vilka utspelar sig vid de kungliga hoven under 1800-talet. Kontradanser innebär att damerna och herrarna ställer upp på rader mitt emot varandra och sedan dansar både solo och i par-rörelser. Kadriljer består av minst fyra par, som bildar en fyrkant eller cirkel vilken man dansar runt i. I dessa kan man också byta partners i vissa turer, och många kadriljer kan dela på samma dansgolv.

Tillbaka till toppen

© 2021 Scentrifug