Utvecklingen av dansen

Utvecklingen av dansen
Dansa

Utvecklingen av dansen

Människor har alltid haft ett behov av att betona sin gemenskap med sin grupp. Sång och musik anses på goda grunder vara två viktiga grundstenar i detta. Och numera är en förhärskande teori att sången uppstod före det talade språket och kanske på grund av ett större behov.

Dansen eller rytmisk rörelse sätts ofta i samband med musik och magiska ceremonier, men det finns faktiskt en del som talar för att dansen har sitt alldeles egna ursprung. Rörelserna kan ha varit magiska och förbehållna vissa utvalda. Det kan betyda att det redan från början fanns en publik och de som framträdde för publiken.

Dans är frigörande, gränsöverskridande och ibland en alldeles vettlös akrobatik. Dans är det icke-talade ordet som kan överbrygga både kulturella och politiska avstånd.

Dansen genom historien

Dans verkar från början ha varit förbehållet vissa ceremonier och då oftast utförda av vissa speciella personer, inte sällan i kombination med narkotika eller rusdrycker. Bland många ursprungsbefolkningar gäller det än idag. Man kan i princip dela in dansen i två historiskt olika delar.

Dansen genom historien

Den första och tidsmässigt äldsta är den rituella dansen. Den har ofta ett uttalat syfte och sammanhang, som att blidka gudarna, fira en seger eller understryka en sorg. Den andra delen kommer långt senare i historien då det vi kallar för sällskapsdans dyker upp och det sker först under medeltiden. Nu blir det både vanligt och tillåtet att dansa med varandra och det bara för nöjets skull. Ursprungligen  var ofta sällskapsdans långsamma, nästan ritualiserade, danslekar där tyngdpunkten var att man dansade med alla och inte endast någon särskild. När dansen började bli mer intim lade sig också kyrkan i det hela. Dansen blev i hela västeuropa tabuiserad och så är det fortfarande bland många frikyrkor. Dansen fick ett sexuellt innehåll och närheten mellan de dansande sågs som sexuella inviter och ibland som rent förspel.

Under senmedeltiden uppstod också det vi idag kallar balett. Yrket som dansare hade funnits tidigare, ofta med motiveringen att dansen ansågs som socialt icke-acceptabel och därför bara kunde utföras av särskilda yrkesgrupper. När baletten blev modern och dansare blev ett helt legitimt yrke skedde det mot bakgrunden av att musiken hade gått från att vara ceremoniell till att bli en publik angelägenhet.

Dansen idag

Från att ha varit en del av andra evenemang och uppträdanden utvecklades dansen till att bli en konstart helt av egen kraft. Balett finns idag som ett respekterat yrke med höga krav på disciplin och kroppslig excellence. Inom ramen för balett hittar man också modern dans och olika typer av fri dans som är mindre bunden till de klassiska ramarna och mer tar sin avstamp i nutida kultur.

Inom populärkulturen får man väl betrakta dansen som en omistlig del. Man dansar med varandra och för varandra. Man går kurser för att lära sig dansa nya danser och för att lära sig danser från andra kulturer. Dansen är i hög grad både en bärare av traditionell kultur och en virvlande del av framtidens kulturscen. Idag ingår dansen som en naturlig del i väldigt mycket av det vi tar oss för. Avancerade dansuppvisningar, balettaftnar i fantastiska kulturtempel, tangoklasser i källarlokaler, hip-hop och breakdance lektioner i förorterna och klassisk kasedans antingen hemma hos varandra eller på dansbanor. Dessutom är dans bra motion!

Tillbaka till toppen

© 2021 Scentrifug